Ouderbetrokkenheid

Wij zien het als een uitdaging om het contact met de ouders te verbeteren. Dit doen wij door middel van een nieuwsbrief (die frequent uit komt), inloopavond, ouderraad en informatiebladen in de gangen. En er is een intakegesprek tussen de ouder en de leerkracht nadat een kind bij ons is ingeschreven en een paar weken in de groep zit.

Vanaf dit schooljaar starten wij in alle groepen met kennismakingsgesprekken. Aan het begin van het jaar wordt u uitgenodigd om kennis te maken met de nieuwe leerkracht van uw kind. U kunt dan wat vertellen over uw kind, zodat de leerkracht hem of haar beter leert kennen.

Wij geven één dagdeel oudereducatie. Deze educatie wordt aangeboden via ouder- en school plus en helpt met taal, opvoeding, gezondheid en schoolzaken.

Sinds vorig schooljaar hebben wij een werkgroep ouderbetrokkenheid. Deze werkgroep heeft als doel ouders meer betrokken te maken bij de school. Vorig schooljaar zijn er bijvoorbeeld twee panelgesprekken met ouders gehouden, om te kijken wat ouders van een bepaald onderwerp vinden en wat de school kan doen om ouders hier meer in te betrekken. Dit schooljaar zullen er ook weer panelgesprekken plaatsvinden. Daarnaast zal de werkgroep zijn best doen de andere doelen te verwezenlijken en ouders zo goed mogelijk bij de school betrekken.


Ouderportaal Social Schools


We zijn gestart met het ouderportaal Social Schools, zodat u niets mist! Klik hier voor meer informatie over Social Schools.