Sociaal emotioneel

Gedragsspecialist

Onze gedragsspecialist (Zahra Joukes) werkt individueel met kinderen. Er wordt dan gewerkt aan vaardigheden die de kinderen zelf graag willen verbeteren. Denk hierbij aan werkhouding, concentratie, omgaan met boze gevoelens, omgaan met andere kinderen of om juist meer voor zichzelf op te komen.

Soms heeft een klas baat bij extra ondersteuning op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling in de klas. Zij ondersteunt de leerkracht hierbij of leidt het traject.

De ontmoetingsregels

Op onze school willen wij een veilige en positieve leeromgeving creëren waar kinderen uniek kunnen zijn en zich met plezier kunnen ontwikkelen. De ontmoetingsregels helpen ons hier onder andere bij. Door deze regels leren de kinderen hoe ze met elkaar en de materialen op school om moeten gaan. De kinderen weten natuurlijk al hoe ze met elkaar en de materialen om moeten gaan, maar de regels helpen hen hieraan herinneren. Iedere drie weken staat er een van de Ontmoetingsregels centraal in de school. In deze drie weken worden succeservaringen met betrekking tot de regel met elkaar gedeeld op het bord met de Ontmoetingsregels.

Natuurlijk weten onze kinderen hoe ze met elkaar om moeten gaan, maar het kan altijd voorkomen dat een kind zich niet aan De Ontmoetingsregels houdt. Hieraan zijn consequenties verbonden en deze worden genoteerd in het groene logboek dat in iedere klas aanwezig is.

Werkwijze ‘dit kan niet’ logboek

Er zijn zes schoolafspraken:

 1. Al ben je nog zo kwaad, zorg dat je je handen thuis laat.
 2. We zullen goed voor spullen zorgen, dan kunnen we ze weer gebruiken morgen.
 3. Voor groot en klein, zullen we aardig zijn.
 4. We gebruiken nette taal en dat doen we allemaal.
 5. Is het spel niet meer zo top? Los het zelf eerst op.
 6. Maar krijg je het niet uitgepraat? Kijk dan of er een juf of meester staat.
 7. Het goede voorbeeld geven we hier, daarvan hebben we allemaal veel plezier.

In elke groep staat een ‘dit kan niet’ logboek, dit is een groene map met een harde kaft. In deze map schrijven wij de incidenten op.

Afspraak 1 & 2 gaan over vechten en het opzettelijk kapot maken van materialen. Afspraak 3 & 4 gaan over de houding van leerlingen ten opzichte van leerkrachten, schelden en pesten. Afspraak 5 & 6 gaan over gewenst gedrag zoals we dat graag zien in de school.

Het niet naleven van afspraak 1 t/m 4 heeft consequenties.

De consequenties:

 • Eerste overtreding: Aantekening in ‘dit kan niet’ logboek - ouders worden gebeld door de leerkracht.
 • Tweede overtreding: (binnen 8 lesweken na de 1e overtreding) Aantekening in ‘dit kan niet’ logboek - ouders worden gebeld door de leerkracht. De schoolleiding wordt op de hoogte gebracht. De leerling doet 1 dag eigen werk in een andere groep.
 • Derde overtreding: (binnen 8 lesweken na de 2e overtreding) Aantekening in ‘dit kan niet’ logboek - ouders worden gebeld door de leerkracht. Ouders komen op school voor een gesprek met de leerkracht. De schoolleiding wordt op de hoogte gebracht. De leerling doet 2 dagen eigen werk in een andere groep.
 • Vierde overtreding: (binnen 8 lesweken na de 3e overtreding) Aantekening in ‘dit kan niet’ logboek - ouders worden gebeld door de leerkracht. De schoolleiding wordt op de hoogte gebracht. Ouders komen op school voor een gesprek met de leerkracht en de directie. De leerling doet 2 dagen eigen werk in een andere groep.
 • Vijfde overtreding: (binnen 8 lesweken na de 4e overtreding) Aantekening in ‘dit kan niet’ logboek - ouders worden gebeld door de leerkracht. De schoolleiding wordt op de hoogte gebracht. Ouders komen op school voor een gesprek met de leerkracht en de directie. De leerling wordt 1 dag geschorst.

Voor afspraak 3 & 4 hanteren wij een drempel voordat er consequenties aan een overtreding verbonden zitten.

Drempel: De leerling krijgt bij het overtreden van afspraak 3 of 4 tot twee keer toe een aantekening in het ‘dit kan niet’ logboek. Zodra de leerling de derde overtreding maakt binnen 8 lesweken op de 2e overtreding gaan de consequenties zoals hierboven beschreven in.

Ons anti-pestprotocol

Een veilige en positieve leeromgeving creëren waar kinderen uniek kunnen zijn en zich met plezier kunnen ontwikkelen. Hier werken we aan met elkaar door de methode Leefstijl te volgen. We geven de lessen en volgen onze Ontmoeting regels. Daar hoort ook bij dat we ons houden aan deze regels en elkaar aanspreken wanneer de regels en afspraken niet worden nageleefd.

Pestgedrag is een verschijnsel, dat zich zowel voordoet bij kinderen als bij volwassenen. Pestgedrag is iets wat zich op brede schaal voordoet binnen de samenleving, dus niet alleen in en rondom de school maar ook bij de sportclub, werkomgeving en binnen de familie of vriendenkring. Pestgedrag in en rondom onze school heeft niet alleen invloed op de voortgang van het onderwijsleerproces, maar doet ook inbreuk op onze missie en visie, een veilige en positieve leeromgeving waar kinderen uniek kunnen zijn en zich met plezier kunnen ontwikkelen. Daarnaast lopen kinderen die nu hun onzekerheid en frustraties door middel van pestgedrag uiten, en tot een vast gedragspatroon maken, het risico om als volwassenen moeite te hebben om op een respectvolle manier met andere mensen in de maatschappij om te gaan.

Met behulp van dit pestprotocol willen wij niet alleen gesignaleerd pestgedrag aanpakken, maar ook pestgedrag voorkomen. 

Heeft u het gevoel dat uw kind zich niet veilig voelt  op school ? Ga dan in gesprek met de groepsleerkracht en wanneer dit nodig is kan de gedragspecialist ondersteuning geven aan de groepsleerkracht en ouders

 

Rots & Water weerbaarheidstraining

Wanneer een groep extra ondersteuning nodig heeft op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling in de klas kan de Rots & water weerbaarheidstraining worden ingezet.

In deze training leren de kinderen op een andere manier naar zichzelf, de ander en situaties te kijken. Rots & water geeft kinderen handvatten om mentaal sterk te zijn en voor zichzelf en voor anderen op te komen. Maar ook om samen te spelen en te werken. Dit gebeurt door echt te ervaren en echt te doen!

Klassen(n)kracht: met respect voor de klas

Dit jaar starten we op school met klasse ( n) kracht. Dit is een aanpak om het groepsvormingsproces in de klas actief te begeleiden. Wij willen namelijk dat er in de klassen een goede groepssfeer is waardoor ieder kind zich op een veilige en positieve manier kan ontwikkelen in de groep.

Elke letter van respect staat voor een belangrijk onderdeel:

R: Regels, Routines en Rituelen
E: Erbij horen
S: Samenwerken en Samenspelen
P: Persoonlijk Meesterschap
E: Energie
C: Contact en Communicatie
T: Trainen van vaardigheden

Het is belangrijk dat kinderen zich geborgen en veilig voelen op school, maar ook thuis. Sommige kinderen hebben behoefte om hierover te vertellen in een veilige situatie. Dit kan altijd bij de eigen juf/meester, ook kan het kind hiervoor naar de vertrouwenspersoon Zahra Youkes.