Vakanties en schooltijden

Wij werken met een continurooster dit houdt in dat alle kinderen op school eten. Zie voor meer informatie over het continurooster hoofdstuk 10. De schooltijden zijn als volgt:

Groep 1 t/m 8: 8.30 – 14:30 uur

Woensdag: 8.30 – 12.00 uur

Om 8.20 uur gaat de deur open. De ouders van de groepen 1 en 2 kunnen dan hun kinderen naar het klaslokaal brengen. De kinderen uit de andere groepen gaan ’s ochtends direct naar hun klas.

De lessen starten om 8.30 uur.

Vakantierooster 

Prinsjesdag17-09-2019
Herfstvakantie21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie24-02-2020 t/m 28-02-2020
Meivakantie27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaart21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinksteren01-06-2020
Zomervakantie17-07-2020 t/m 28-08-2020
  


Vrije dagen en vrije middagen voor alle groepen:

Maandaghele dag16-09-2019vrij i.v.m. studiedag
Donderdag12 uur vrij05-12-2019vrije middag i.v.m. Sinterklaas
Vrijdag12 uur vrij20-12-2019vrije middag voor de kerstvakantie
Maandaghele dag03-02-2020vrij i.v.m. studiedag
Woensdaghele dag27-05-2020vrij i.v.m. studiedag
Donderdaghele dag28-05-2020vrij i.v.m. studiedag
Vrijdaghele dag29-05-2020vrij i.v.m. studiedag