Notulen leerlingenraad

Hier kunt u de notulen van de leerlingenraad inzien en/of downloaden.

De notulen van 2023 - 2024 volgen z.s.m.