Leerlingenraad

Sinds 2016 zijn we op de Ontmoeting gestart met een leerlingenraad. Het doel hiervan is om leerlingen meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid te laten hebben en ze de kans te geven om mee te denken over bepaalde zaken. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld de sportdag,  feesten, inrichting schoolplein en een nieuwe methode. 

De leerlingenraad komt tot stand middels een officiële verkiezing en zal bestaan uit 2 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8: uit elk leerjaar een jongen en een meisje. Deze leerlingen praten namens de mening van de leerlingen uit hun klas. De werkgroep ‘leerlingenraad’ (een groepje leerkrachten) zal de leerlingenraad begeleiden en tevens de vergaderingen voorzitten.

Leerlingenraad 2023 - 2024