Leerlingenraad

Per schooljaar 2016/2017 zijn we op de Ontmoeting gestart met een leerlingenraad. Het doel hiervan is om leerlingen meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid te laten hebben en ze de kans te geven om mee te denken over bepaalde zaken. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld de sportdag, sommige feesten, een nieuwe methode.

De leerlingenraad komt tot stand middels een officiële verkiezing en zal bestaan uit 2 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8: uit elk leerjaar een jongen en een meisje. De werkgroep ‘leerlingen’ (een groepje leerkrachten) zal de leerlingenraad begeleiden en tevens de vergaderingen voorzitten.