Leerlingenzorg

Interne Begeleiding

Wie zijn wij?

Wij zijn Liesbeth van der Stel en Martine van Wijngaarden. Op de Ontmoeting zijn wij de intern begeleiders. L. van der Stel begeleidt de peuters en de groepen 1 en 2, M. van Wijngaarden de groepen 3 tot en met 8.  Interne begeleiding houdt eigenlijk de coördinatrice van de leerlingenzorg in.

Wat doen wij?

Wij overleggen veel met leerkrachten en ouders over de vorderingen van de kinderen en onderhouden de contacten met de betrokken partijen, zoals remedial teaching,  Jeugdbescherming West, logopedisten, schoolarts, Haags Centrum Onderwijsbegeleiding, Schoolmaatschappelijk Werk, Veilig Thuis etc.  Dit doen wij op vaste overlegmomenten en op die manier willen wij de schoolloopbaan van uw kind zo goed mogelijk  begeleiden.

Wij werken allebei al jaren als intern begeleider en wij vinden het altijd heel prettig om goed met u als ouder samen te werken. U kent uw kind immers het beste. Als uit een oudergesprek met de leerkracht blijkt dat er meer nodig is voor uw kind, dan kunnen wij u mogelijk verder helpen. Wilt u een keer kennismaken of heeft u vragen, dan bent u van harte welkom!

De werkdagen van mevrouw van der Stel zijn dinsdag, donderdag en vrijdag, van mevrouw van  Wijngaarden maandag tot en met vrijdag.

Remedial Teacher

Wie ben ik?
Mijn naam is Vèronique van Oudennaarden. Op de Ontmoeting ben ik de remedial teacher voor kinderen van groep 2 t/m 8.

Wat doe ik?
Leerkrachten kunnen bij mij terecht als ze advies nodig hebben op didactisch gebied. Dit kan voor leerlingen die moeite hebben met een bepaald vakgebied, of juist voor kinderen die meer uitdaging aankunnen.

Daarnaast werk ik met individuele of kleine groepjes leerlingen.

  • Remedial teaching (rt)
    Als een leerling moeite heeft met een bepaald onderwerp wordt er eerst in de klas extra hulp geboden door de leerkracht. Levert dit onvoldoende op, dan kan de leerling worden aangemeld voor rt. Er wordt dan een kort handelingsplan opgesteld met concrete doelen. Na enkele weken wordt dit plan geëvalueerd en wordt besloten of de hulp voldoende heeft opgeleverd, of er nog langer extra hulp geboden moet worden, of dat er eventueel nog iets anders nodig is. 
  • Eigen leerlijnen
    Soms is het zo dat kinderen voor één of meerdere vakgebieden de stof van een ander niveau aangeboden krijgen. Er wordt dan gewerkt met dezelfde methode als in de rest van de groepen. Ik geef de kinderen dan instructie, waarna ze met behulp van hun weekplanning in de klas zelfstandig aan de slag kunnen.

U hoort het altijd van de leerkracht van uw kind wanneer hij of zij in aanmerking komt voor remedial teaching.
Wilt u een keer kennismaken of heeft u vragen, dan bent u van harte welkom! Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag.

School Maatschappelijk Werk

Graag stel ik mijzelf even aan u voor…
Mijn naam is Marianna van Veen. Vanaf september 2014 ben ik elke donderdag op school aanwezig. Ik ben 32 jaar oud en werk voor welzijnsorganisatie Zebra/Xtra in Den Haag. Als schoolmaatschappelijk werkster ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten wanneer er over het welzijn van een kind vragen of zorgen zijn die te maken hebben met school, de opvoeding of de thuissituatie.
 
Wanneer u vragen of zorgen heeft over uw kind kunt u contact opnemen met de intern begeleider en zij kan u bij mij aanmelden. U kunt met allerlei vragen rondom de opvoeding, het gedrag van uw kind, of zorgen in de thuissituatie (financiën, echtscheiding, ziekte, etc.) bij mij terecht. Samen met u zal ik bekijken welke oplossing of zorg het beste bij u en uw kind past. Er kan ook worden samengewerkt of worden verwezen naar andere instellingen om hulp te krijgen. Dit gebeurt altijd in overleg met u.
 
Het kan ook gebeuren dat de leerkracht zich zorgen maakt over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind. Dit wordt dan eerst met de intern begeleider of de directeur besproken en daarna zal met u een gesprek plaatsvinden. De intern begeleider zal vervolgens met uw toestemming uw kind bij mij aanmelden. Bij twijfels of zorgen over de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind, kan ik kortdurend hulp en begeleiding aan dit kind bieden. Pratend en spelenderwijs werk ik met een kind aan het versterken of aanleren van nieuwe vaardigheden. Ik kan bijvoorbeeld met een kind werken aan het zelfvertrouwen, de weerbaarheid, de sociale vaardigheden of het kind leren om te gaan met conflicten en boosheid. Alleen met uw toestemming zal ik uw kind op school ondersteuning bieden. 
 
Goed om te weten

  • er wordt contact met school onderhouden en wanneer nodig deelgenomen aan het zorgoverleg op school. Dit gebeurt altijd in overleg met u.
  • de gesprekken zijn vertrouwelijk, overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft.
  • er zijn geen kosten aan deze hulpverlening verbonden.
  • Voor contact kunt u aan de leerkracht of intern begeleidster doorgeven dat u contact met mij wilt hebben.

 
Als u meer wilt weten kom dan gerust eens bij mij langs of spreek mij bij de voordeur aan!  
 
Telefoonnummer:         06-39431129 (ma – do tijdens kantooruren)
e-mail adres:                m.vanveen@zebrawelzijn.nl