Leerlingenzorg

Interne Begeleiding

Wie zijn wij?

Wij zijn Liesbeth van der Stel en Martine van Wijngaarden. Op de Ontmoeting zijn wij de intern begeleiders. L. van der Stel begeleidt de peuters en de groepen 1 en 2, M. van Wijngaarden de groepen 3 tot en met 8.  Interne begeleiding houdt eigenlijk de coördinatrice van de leerlingenzorg in.

Wat doen wij?

Wij overleggen veel met leerkrachten en ouders over de vorderingen van de kinderen en onderhouden de contacten met de betrokken partijen, zoals remedial teaching,  Jeugdbescherming West, logopedisten, schoolarts, Haags Centrum Onderwijsbegeleiding, Schoolmaatschappelijk Werk, Veilig Thuis etc.  Dit doen wij op vaste overlegmomenten en op die manier willen wij de schoolloopbaan van uw kind zo goed mogelijk  begeleiden.

Wij werken allebei al jaren als intern begeleider en wij vinden het altijd heel prettig om goed met u als ouder samen te werken. U kent uw kind immers het beste. Als uit een oudergesprek met de leerkracht blijkt dat er meer nodig is voor uw kind, dan kunnen wij u mogelijk verder helpen. Wilt u een keer kennismaken of heeft u vragen, dan bent u van harte welkom!

De werkdagen van mevrouw van der Stel zijn dinsdag, donderdag en vrijdag, van mevrouw van  Wijngaarden maandag tot en met vrijdag.

Remedial Teacher

Wie ben ik?
Mijn naam is Vèronique van Oudennaarden. Op de Ontmoeting ben ik de remedial teacher voor kinderen van groep 2 t/m 8.

Wat doe ik?
Leerkrachten kunnen bij mij terecht als ze advies nodig hebben op didactisch gebied. Dit kan voor leerlingen die moeite hebben met een bepaald vakgebied, of juist voor kinderen die meer uitdaging aankunnen.

Daarnaast werk ik met individuele of kleine groepjes leerlingen.

 • Remedial teaching (rt)
  Als een leerling moeite heeft met een bepaald onderwerp wordt er eerst in de klas extra hulp geboden door de leerkracht. Levert dit onvoldoende op, dan kan de leerling worden aangemeld voor rt. Er wordt dan een kort handelingsplan opgesteld met concrete doelen. Na enkele weken wordt dit plan geëvalueerd en wordt besloten of de hulp voldoende heeft opgeleverd, of er nog langer extra hulp geboden moet worden, of dat er eventueel nog iets anders nodig is. 
 • Eigen leerlijnen
  Soms is het zo dat kinderen voor één of meerdere vakgebieden de stof van een ander niveau aangeboden krijgen. Er wordt dan gewerkt met dezelfde methode als in de rest van de groepen. Ik geef de kinderen dan instructie, waarna ze met behulp van hun weekplanning in de klas zelfstandig aan de slag kunnen.

U hoort het altijd van de leerkracht van uw kind wanneer hij of zij in aanmerking komt voor remedial teaching.
Wilt u een keer kennismaken of heeft u vragen, dan bent u van harte welkom! Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag.

School Maatschappelijk Werk

Even voorstellen…

Mijn naam is Sebastiaan Gregoire en sinds dit schooljaar ben ik werkzaam op de school, als Schoolmaatschappelijk Werker.

Als Schoolmaatschappelijk Werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten. Samen zoeken we naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie.

Bij vragen zoals bijvoorbeeld:

 • Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?
 • Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?
 • Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?
 • Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben?
 • Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern begeleider of met de leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen; ik ben op schooldagen elke donderdag aanwezig op de school.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.smw-basisschool.nl. Het Schoolmaatschappelijk werk, werkt nauw samen met het CJG, over het CJG en welke ondersteuning zij kunnen bieden kunt u meer informatie vinden op www.cjgdenhaag.nl

U kunt mij ook telefonisch bereiken op nummer 06 39 437 937.

Ik kijk erg uit naar het nieuwe schooljaar en naar onze samenwerking!

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling is verantwoordelijk voor de uitvoering van de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze functionaris coördineert het signaleringsproces en de verwijzing en zorg rondom het kind en het gezin bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast is de aandachtsfunctionarisvraagbaak voor de andere medewerkers, en geeft advies over de aanpak van kindermishandeling, zowel beleidsmatig als uitvoerend.

Liesbeth van der Stel is de aandachtfunctionaris op CBS De Ontmoeting.

Voor vragen over de meldcode kunt u bij haar terecht.