Het team

Het team van de Ontmoeting zorgt samen voor een professionele cultuur in de school. We zijn gericht op ontwikkelen en durven stappen te zetten om verder te komen. Door van en met elkaar te leren zetten wij een sfeer neer waarin leerlingen zich maximaal kunnen ontwikkelen, waarin ouders welkom zijn om samen te zorgen voor een leven lang leren.

Priya

Leerkracht groep 1 rood en groep 2 geel

Martha

Onderwijsassistent onderbouw

Sharon

Leerkracht groep 1 oranje

Gerarda

Leerkracht groep 2

Arri-Jeane

Onderwijsassistent groep 1

Anna

Leerkracht groep 1a en groep 2

Liesbeth

Intern begeleider onderbouw

Jacqueline van Wesel

Onderwijsassistent

Jurdienne

Leerkracht groep 3

Mandy

Leerkracht groep 3

Ridge

Leerkracht groep 4

Isabelle

Leerkracht groep 5

Zahra

Leerkracht groep 5, groep 7, gedragsspecialist en coördinator bovenbouw

Nicole

Leerkracht groep 6

Irene

Zij-instromer groep 6

Rishma

Leerkracht groep 7

Wanisha

Leerkracht groep 8

Nishchal

Onderwijsassistent bovenbouw

Jette

Leerkracht taalklas

Christy

Leerkracht taalklas / ICT-coördinator / MediaCoach

Chris

Leerkracht bewegingsonderwijs

Abdoel

Onderwijsassistent

Marlies

RT'er en leerkracht eigen leerlijnen

Albert

conciërge

Merari Anthonij

Administratie

Esther Coers

Intern Begeleider

Sandrina Visser

Directeur