Schoolgids

Aan het begin van ieder schooljaar wordt de schoolgids aan de kinderen meegegeven. Ouders die kinderen komen inschrijven krijgen de schoolgids zelf mee.

Download de schoolgids hieronder.