Kinderopvang

Basisscholen hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een sluitende opvang van de schoolkinderen tussen 07.30 en 18.00 uur. De Ontmoeting verzorgt de tussenschoolse opvang (tussen de middag) zelf.

Voor de voor- en naschoolse opvang heeft de school een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Dak kindercentra. Op de locatie Kim dak, die naast de school in het zelfde gebouw zit, worden kinderen van 4 tot 12 jaar voorschooltijd van 7:30 tot 8:30 en na schooltijd van 14:30 tot 18.30 uur opgevangen. Op margedagen en in schoolvakanties is er opvang van 7.30 tot 18.30 uur. Bij Kim dak bieden we de kinderen van de BSO dagelijks activiteiten aan, die hun ontwikkeling ondersteunen.

Voor de jongere broertjes en zusjes biedt Kim dak dagopvang aan. Ook de dagopvang is gehuisvest naast de school. Hier vangen we tussen 7.30 en 18.00 uur kinderen van 0 tot 4 jaar op. De groepen waar peuters worden opgevangen zijn VVE groepen. Net als bij de Ontmoeting en bij peuterspeelzaal ’t Musje werken we met de methode Puk en Co. De VVE groepen van Kim dak, t Musje en de Ontmoeting werken hierin samen.

Voor meer informatie over de verschillende soorten opvang en de kosten hiervan, of om uw kind aan te melden kunt u terecht bij Dak kindercentra, telefoon 088 750 9110 of op de website: www.dakkindercentra.nl

Maar u kunt natuurlijk ook gewoon een keertje bij ons binnenlopen.