Aanmelden 

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt thuisgestuurd vanuit de gemeente. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in één van de vier aanmeldperiodes nadat uw kind 3 jaar is geworden. U levert het formulier ingevuld in bij de administratie op onze school en neemt dan ook het identiteitsbewijs van uw kind mee.

Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is NIET mogelijk.

Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op Scholenwijzer Den Haag.

Meer aanmeldingen dan plaatsen

Op onze school krijgen wij meestal meer aanmeldingen dan er plaats is in groep 1, daarom is er bij ons een leerling plafond, dat wil zeggen een maximumaantal plaatsen. Wij hebben voor elk schooljaar plaats voor maximaal 26 leerlingen. Dit aantal wordt verdeeld over de vier kwartalen.

Voorkeurslijst van scholen

Omdat we meestal meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, bent u NIET zeker van een plaats op onze school. Het is daarom belangrijk dat u op het aanmeldformulier meerdere scholen invult op de voorkeurslijst.

Voorrangsregels

Onze school hanteert de volgende voorrangsregels:

  • Een broer of zus zit al op onze school

  • Uw kind zit op Peuterspeelzaal ’t Musje

Loting

Er wordt geloot als de school meer aanmeldingen heeft dan er plaatsen zijn. Als onze school uw kind niet kan plaatsen dan wordt gekeken of de school van uw tweede voorkeur plaats heeft, daarna de school van uw derde voorkeur, enzovoorts.

Bericht van plaatsing

Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht van ons of van een andere school van uw voorkeurslijst, die uw kind een plaats kan aanbieden. Als het niet lukt om een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst van scholen die u heeft ingevuld op het aanmeldformulier, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen op andere scholen.

Mocht uw kind extra ondersteuning nodig hebben, dan kan het nodig zijn dat we 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we passende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms lukt dit niet, dan helpen wij u met het vinden van een school die dit wel kan.

Inschrijven

Nadat u bericht over een plaats op de Ontmoeting voor uw kind heeft ontvangen, maakt u binnen 4 weken een afspraak voor inschrijving bij de administratie.

Als u de inschrijving heeft ondertekend, dan weet u dat uw kind het volgend schooljaar een plaats heeft op de Ontmoeting.

Meer informatie

Algemene informatie over aanmelden op de basisschool in Den Haag vindt u op de website van Scholenwijzer Den Haag.