Aanmelden op de Ontmoeting

Vanaf 1 oktober 2018 is de manier waarop u uw kind kunt aanmelden op een Haagse basisschool veranderd. Dit hebben de schoolbesturen in Den Haag met de gemeente afgesproken. De verandering was nodig om te voldoen aan de Wet op het primair onderwijs.

De nieuwe manier van aanmelden geldt voor kinderen die zijn geboren op of na 1 oktober 2015!

Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2015 neem dan contact met ons op om te informeren of we nog plaats hebben in de leeftijdsgroep van uw kind.
 

Aanmelden

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, thuisgestuurd vanuit de gemeente. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in één van de vier aanmeldperiodes nadat uw kind 3 jaar is geworden. U levert het formulier ingevuld in bij de administratie op onze school en neemt dan ook het identiteitsbewijs van uw kind mee.

Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is NIET mogelijk.

Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op Scholenwijzer Den Haag.
 

Meer aanmeldingen dan plaatsen

Op onze school krijgen wij meestal meer aanmeldingen dan er plaats is in groep 1, daarom is er bij ons een leerling plafond, dat wil zeggen een maximumaantal plaatsen. Wij hebben voor het schooljaar 2019-2020 plaats voor maximaal 28 leerlingen. Dit aantal wordt verdeeld over de vier kwartalen.
 

Aanmeldperioden

De data van de vier aanmeldperioden zijn voor alle scholen met een maximumaantal plaatsen in Den Haag hetzelfde.

  • 10 tot en met 21 december 2018  (8 plaatsen beschikbaar)

  • 18 tot en met 29 maart 2019 (7 plaatsen beschikbaar)

  • 17 tot en met 28 juni 2019 (7 plaatsen beschikbaar)

  • 16 tot en met 30 september 2019 (6 plaatsen beschikbaar)

Let op: kinderen geboren na 28 juni tot en met 30 september 2016 kunnen zich alleen aanmelden tussen 16 en 30 september 2019.
 

Voorkeurslijst van scholen

Omdat we meestal meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, bent u NIET zeker van een plaats op onze school. Het is daarom belangrijk dat u op het aanmeldformulier meerdere scholen invult op de voorkeurslijst.
 

Voorrangsregels

Onze school hanteert de volgende voorrangsregels:

  • Een broer of zus zit al op onze school

  • Uw kind zit op Peuterspeelzaal ’t Musje
     

Loting

Er wordt geloot als de school meer aanmeldingen heeft dan er plaatsen zijn. Als onze school uw kind niet kan plaatsen dan wordt gekeken of de school van uw tweede voorkeur plaats heeft, daarna de school van uw derde voorkeur, enzovoorts.
 

Bericht van plaatsing

Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht van ons of van een andere school van uw voorkeurslijst, die uw kind een plaats kan aanbieden. Als het niet lukt om een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst van scholen die u heeft ingevuld op het aanmeldformulier, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen op andere scholen.

Mocht uw kind extra ondersteuning nodig hebben, dan kan het nodig zijn dat we 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we passende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms lukt dit niet, dan helpen wij u met het vinden van een school die dit wel kan.
 

Inschrijven

Nadat u bericht over een plaats op de Ontmoeting voor uw kind heeft ontvangen, maakt u binnen 4 weken een afspraak voor inschrijving bij de administratie.

Als u de inschrijving heeft ondertekend, dan weet u dat uw kind het volgend schooljaar een plaats heeft op de Ontmoeting.
 

Meer informatie

Algemene informatie over aanmelden op de basisschool in Den Haag vindt u op de website van Scholenwijzer Den Haag.