Welkom op de Ontmoeting

Onze school is een kleurrijke school in de Molenwijk van Den Haag. De school is rijk aan vele nationaliteiten. Door een professioneel team van leerkrachten en ondersteuners krijgen onze leerlingen goed onderwijs. In een rijke, veilige leeromgeving stimuleren wij kinderen samen te leren, werken en spelen. Het ontmoeten van elkaar gebeurt al vanaf een jonge leeftijd. Dit komt omdat wij een brede buurtschool zijn waar de kinderopvang, peuterspeelzaal en school samen onder één dak werken.

De Ontmoeting is een christelijke school waar leerlingen door rust, regelmaat en veiligheid maximaal de kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Het onderwijs differentiëren wij. Wij maken gebruik van moderne lesmethodes, digitale borden en Ipads. De school is steeds bezig zich te ontwikkelen.